תוכנית "אהבה בתענוגים"-לזוגות נשואים

מה אומרים זוגות שהשתתפו בתוכנית "אהבה בתענוגים"

חתן וכלה בחתונה

מה אומרים חתנים שהשתתפו בקורס הדרכת החתנים